ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ. ΣΕΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (10) – ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2022)

16/3/2022

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (10).

ΣΥΝΤΑΞΗ: Ολυμπία Καμινιώτη (PhD), Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑo.kaminioti@eiead.gr

ISBN: 978-960-6725-19-7
Αθήνα, Μάρτιος 2022