ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ: “ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ”

21/01/2012

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΕΙΡΑ: Άρθρα και Μελέτες, 01/2012, Ιανουάριος 2012

ΣΥΝΤΑΞΗ: Σταύρος Γαβρόγλου (PhD)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑs.gavroglou@eiead.gr