ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ: “ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ”, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

18/12/2013

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΕΙΡΑ: Άρθρα και Μελέτες, 9/2013, Δεκέμβριος: 2013

ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαρία- Χριστίνα Τσιάμα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: x.tsiama@eiead.gr

ISBN: 978-960-6725-06-7