ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ: “ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”

21/07/2012

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΕΙΡΑ: Άρθρα και Μελέτες, 5/2012, Ιούλιος 2012

ΣΥΝΤΑΞΗ: Ολυμπία Καμινιώτη (PhD)