ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ: “ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010-2012” & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

21/03/2012

Α. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010-2012″

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΕΙΡΑ: Άρθρα και Μελέτες, 2/2012, Μάρτιος 2012

Β. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΕΙΡΑ:  Άρθρα και Μελέτες, 3/2012, Μάρτιος 2012

ΣΥΝΤΑΞΗ: Παναγιώτης Κυριακούλιας,  Στέλεχος ΕΙΕΑΔ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: p.kyriakoulias@eiead.gr