ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ: “Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ”, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

18/12/2013

Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ: ΕΜΠΕΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ”

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ: Σταύρος Γαβρόγλου (PhD)

ΣΕΙΡΑ: Άρθρα και Μελέτες, 7/2013, Ιούλιος 2013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: s.gavroglou@eiead.gr