ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ. ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (2) – “Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ”, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

20/02/2020

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  (2)

ΣΥΝΤΑΞΗ: Ολυμπία Καμινιώτη, Ph.D., Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργσίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: o.kaminioti@eiead.gr