ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ: “ΔΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

18/2/2014

ΔΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ: Άρθρα και Μελέτες, 10/2014, Φεβρουάριος 2014

ΣΥΝΤΑΞΗ: Δρ Χρύσα Παϊδούση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: c.paidoussi@eiead.gr