ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ: “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ”

21/07/2012

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΕΙΡΑ: Άρθρα και Μελέτες, 04/2012, Ιούνιος 2012

ΣΥΝΤΑΞΗ: Σταύρος Γαβρόγλου (PhD)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: s.gavroglou@eiead.gr