ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ. ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (3) “ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ” ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

20/12/2020

“ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  (3)

ΣΥΝΤΑΞΗ: Απόστολος Χαρίσης,  Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργσίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  a.xarisis@eiead.gr