ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΣΕΙΡΑ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Αθήνα, 12/4/2022

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση και αγορά εργασίας” Νο 5 – Απρίλιος 2022

ΣΥΝΤΑΞΗ- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  Χρύσα Παιδούση (PhD)

Επικοινωνίαc.paidoussi@eiead.gr

ISΒΝ: 978-960-6725-20-3