ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ.«ΕΜΦΥΛΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ” (ΣΕΙΡΑ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

13/4/2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: “ΕΜΦΥΛΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ” ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΣΕΙΡΑ: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση και αγορά εργασίας” (4)

ΣΥΝΤΑΞΗ- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρύσα Παιδούση (PhD)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: c.paidoussi@eiead.gr 

                                                ISΒΝ: 978-960-6725-13-5