Στέγαση και Επανένταξη: ΥΛΙΚΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (16 & 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016)

22/2/2016

Υλικό από τις Ομάδες Εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, 16 & 17 Φεβρουαρίου 2016 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη

  1. Παρουσίαση της Προϊσταμένης του Προγράμματος
  2. Επισημάνσεις προς τους Φορείς ενόψει της υποβολής φακέλου Β΄ Δόσης
  3. Υπόδειγμα excel προς συμπλήρωση και υποβολή του μαζί με το φάκελο της Β΄Δόσης
  4. Παρουσιολόγια
  5. Προκειμένου η Διαχειριστική Αρχή να έχει εικόνα της πορείας υλοποίησης των Σχεδίων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το συνημμένο ερωτηματολόγιο και το αποστείλετε έως και 10/3/2016 στο παρακάτω e-mail n.giannopoulou@eiead.gr