ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 16 & 17/2/2016

9/02/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναντήσεις εργασίας στις 16 & 17/2/2016

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» οργανώνεται συνάντηση με τη μορφή ομάδων εργασίας στην Αθήνα στις 16 & 17/2/2016 στο χώρο Impact Hub Athens, ώρα 10:00-15:00 (οδός Καραϊσκάκη 28 Αθήνα, Μετρό Μοναστηράκι, τηλ. 210-3210146).

Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν προβλήματα και να υπάρξει ενημέρωση για την υλοποίηση των Σχεδίων.

Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συναντήσεις σε Χανιά και Θεσσαλονίκη, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν άμεσα.

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη φόρμα που επισυνάπτεται και σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή:

Σχέδια με κωδικό Α1-Α12 στις 16/2/2016

Σχέδια με κωδικό Α13-Α26 στις 17/2/2016

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά υπόψη κας Γιαννοπούλου και στο e-mail: n.giannopoulou@eiead.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-2120746