ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

2/03/2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση μισθωτής εργασίας, ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλλει στον Τελικό Δικαιούχο ή Διαχειριστή Φορέα τιμολόγιο επιχορήγησης αθεώρητο με τη μονογραφή και σφραγίδα του, κάθε φορά που ο Τελικός Δικαιούχος ή Διαχειριστής Φορέας του καταβάλλει με ένταλμα πληρωμής τη μισθοδοσία για τον ωφελούμενο.