ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Αθήνα, 14/11/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του τεχνικού δελτίου

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΑΑΕ)» κωδ. 5001171/ Κ.Π. 2016ΣΕ33410020 και Δικαιούχο το Ε.Ι.Ε.Α.Δ για το έργο  «Ανάπτυξη ενός οικονομετρικού υποδείγματος για την αγορά εργασίας (ζήτηση και προσφορά εργασίας)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ