07/01/2020 

Συμπληρωματική πρόσκληση και αίτηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους.

Η σχετική προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 31-01-2020.