Χρήσιμες Συνδέσεις PDF Εκτύπωση E-mail

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ. - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών

Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

EQUAL

 

Ο.Α.Ε.Δ. - Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΕΒ - Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

ΕΣΕΕ - Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

ΓΣΕΒΕΕ - Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας

ΣΕΤΕ - Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΣΕΕ-Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας

 

 

ΕΚΚΕ - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.

ΕΛ.ΣΤΑΤ.- Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΙΟΒΕ - Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

 

 

Commission: European Social Dialogue

Europass

European Commission

European Commission - Employment, Social Affairs & inclusion

European Employment Observatory

European Lifelong Policy Guidance Network

European Social Observatory (OSE asbl)

ETUC - European Trade Union Confederation

ETUI - European Trade Union Institute

EVTA - European Vocational Training Association

ILO - International Labour Organization

OECD -Organisation for Economic Co-operation and Development

Eurostat