ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΕΑΔ 2020

04/12/2020

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Ετήσια Έκθεση ΕΙΕΑΔ Εργασία και Απασχόληση 2020

ΣΕΙΡΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (6)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Αριστοτέλης Βαβουγυιός, Πρόεδρος ΕΙΕΑΔ – Ολυμπία Καμινιώτη, Ph.D.  Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Ολυμπία Καμινιώτη, Σταύρος Γαβρόγλου, Χρύσα Παϊδούση, Απόστολος Χαρίσης, Κωνσταντίνα Μπασκόζου, Βάϊος Κώτσιος, Αγγελική Παπαδεράκη

ISSN: 2654-0932

Δεκέμβριος, 2020