Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
Διεύθυνση:  Κ. Παλαμά 6-8, 111 41 Αθήνα
Τηλέφωνο: (+30) 2102120700
Φαξ: (+30) 210 2285122
E-mail: info@eiead.gr