ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ “ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

Αθήνα, 31/12/2018

Επείγουσα Ανακοίνωση:

Με απόφαση του Προέδρου του ΕΙΕΑΔ (αριθ. πρωτ. 6261/2018) δίνεται ΠΑΡΑΤΑΣΗ στις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 : «Δράσεις Επέκτασης,  Περαιτέρω Ενεργοποίησης, Υποστήριξη της Λειτουργίας του Μηχανισμού ΔΑΑΕ» της πράξης «Επέκταση των Παραγωγικών Λειτουργιών του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ)» με κωδικό ΟΠΣ: 5001171 (ΔΑΑΕ_3.1_5938, ΔΑΑΕ_12.1_5939, ΔΑΑΕ_12.2_5940, ΔΑΑΕ_12.3_5941, ΔΑΑΕ_12.4_5942, ΔΑΑΕ_12.5_5943, ΔΑΑΕ_12.6_5944 και ΔΑΑΕ_14.1_5945)  έως και την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00