ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

02/10/2015

Ενημερώνουμε τους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2015 να έχουν οριστικοποιήσει τον πίνακα των ωφελουμένων (με αντικαταστάσεις κτλ) και να έχουν ενημερώσει την πλατφόρμα του Προγράμματος. Να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι κάθε Σχέδιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016.

Επισημαίνουμε επίσης, ότι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» δεν μπορούν να είναι και ωφελούμενοι του Προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης ή του ΤΕΒΑ, ενώ άμεσα πρόκειται να γίνει διασταύρωση των στοιχείων των ωφελουμένων, ώστε να διερευνηθεί η συμμετοχή τους σε περισσότερα του ενός προγράμματα.