ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ: “ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ”, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

15.11.2013

 “Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: προσεγγίσεις και προτάσεις ενόψει της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου”

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΕΙΡΑ: Άρθρα και Μελέτες, 8/2013, Οκτώβριος 2013

ΣΥΝΤΑΞΗ- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ολυμπία Καμινιώτη (PhD)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: o.kaminioti@eiead.gr