ΕΙΕΑΔ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕCVET): Workshop, “Pep Goes Local”, 23/10/2012

15/10/2012

WORKSHOP ECVET 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Το workshop διοργανώνεται από το ΕΙΕΑΔ και υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «PEP goes local», στο οποίο το ΕΙΕΑΔ είναι εταίρος.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να κινητοποιήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην εφαρμογή του ECVET και να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τα επόμενα βήματα της εφαρμογής του «Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (ECVET) στην Ελλάδα!