ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣAΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ «ATTICA RETAIL»: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ”: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄EGF/2017/003 GR/ Attica retail’’

Αθήνα, 23/06/2019

Το ΕΙΕΑΔ και οι συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης του έργου “EGF/2017/003 GR/ Attica retail”  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, οργανώνουν σειρά συναντήσεων (open days) με θέμα “Ευκαιρίες ένταξης στην τοπική αγορά εργασίας”

EGF1 Αθήνα

EGF1 Τρίπολη

EGF1 Κοζάνη

EGF1 Θεσσαλονίκη

EGF1 Λάρισα

EGF1 Ξάνθη

EGF1 Λαμία