ΕΙΕΑΔ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ECVET) – Workshop: “Ανοιχτές πόρτες Δια Βίου Μάθησης για όλους!”, 23/10/2012

9/11/2012

ECVET workshop: “Ανοιχτές πόρτες Δια Βίου Μάθησης για όλους!”,

ΑΘΗΝΑ, 23 Οκτωβρίου 2012

Ενημερωτικό υλικό :

ΜΕΡΟΣ Ι: Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Κατάρτιση (ECVET) και η σύνδεσή του με το Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)

Μήνυμα κ. Pauline van den Bosh, συντονίστρια Προγράμματος, EVTA (video message)

http://www.youtube.com/watch?v=0w1BzgYFTnI&feature=youtu.be

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: η προσέγγιση των «μαθησιακών αποτελεσμάτων»  για το ΕΠΠ, το ECVET,  την αγορά εργασίας

Βασίλειος Nτερτιλής, Προϊστάμενος Γραφείου Κοινωτικών Προγραμμάτων, ΕΙΕΑΔ

ECVET-PEP goes local

  • Δρ. Νικόλαος Γεωργιάδης, Αν. Πρόεδρος ΔΣ  ΕΟΠΠΕΠ

ΕCVET- προκλήσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο

 Αγγελική Αθανασούλη,  Προϊσταμένη, Τμήμα  Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, Επαγ/κών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών, Δ/νση Πιστοποίησης Προσόντων, ΕΟΠΠΕΠ

Ανάπτυξη του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

 Αθανασία Θεοδωρίδου,  Προϊσταμένη Γενικής  Δ/νσηςΕπαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ ως φορέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης άρρηκτα συνδεδεμένης με την αγορά εργασίας

  • Ελένη Κρικέλα, Προϊσταμένη Μονάδας Α’, ΕΥΣΕΚΤ

 Χριστίνα Σπηλιώτη,  Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,  ΓΣΕΕ

Ο ρόλος των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων σε ένα ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων

  • Παρασκευάς Λιντζέρης, Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,  ΓΣΕΒΕΕ,

Οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις στην εποχή των πλαισίων προσόντων, των πιστωτικών μονάδων κατάρτισης και της πιστοποίησης

  • Γιάννης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΕΛΣΕΚΕΚ ,   Δρ. Νίκος Φωτόπουλος, Εμπειρογνώμονας, Λέκτορας Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ΕCVET και ελληνική πραγματικότητα: όρια, δυνατότητες και προοπτικές στην εποχή της κρίσης

Συντονιστής :Βασίλης Ντερτιλής, Γραφείο Κοινoτικών Προγραμμάτων, ΕΙΕΑΔ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η εφαρμογή του ECVETκαι του ΕΠΠ στην επαγγελματική κατάρτιση και στην αγορά εργασίας

  • Δημήτρης Σουλιώτης, Διευθυντής ΙΕΚ Γλυφάδας

Το πιλοτικό πρόγραμμα LdV COMINTER 

Ενημερωτικό υλικό πρόγραμμα cominter

Μαρία Μαντά, Διευθύνων Σύμβουλος ECONOMETRICA LTD

Be-TWIN Testing a joint ECVET – ECTS Implementation

 Ελένη Λαμπριτζή, Προϊσταμένη, Αυτοτελές Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΙΕΑΔ

Πρόγραμμα LDV-PEP 1

Βασικά συμπεράσματα

Συντονίστρια :Δρ. Χρύσα Παϊδούση, Διευθύντρια Επαγγελματικής Κατάρτισης , ΕΙΕΑΔ

ECVET Workshop EIEAD 2

ECVET Workshop EIEAD 3

ECVET Workshop EIEAD 4

ECVET Workshop EIEAD 5

ECVET Workshop EIEAD 6

ECVET Workshop EIEAD 7

ECVET Workshop EIEAD 8

ECVET Workshop EIEAD 9

ECVET Workshop EIEAD 10

ECVET Workshop EIEAD 11

ECVET Workshop EIEAD 12

ECVET Workshop EIEAD 13

ECVET Workshop EIEAD 1