ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’ : ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 6

16.10.2013

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 6 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ B’ 

Καλούνται οι επιχειρήσεις – Δικαιούχοι του ΑΞΟΝΑ 6, της Πρόσκλησης Β, οι  οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη συμβασιοποίηση τους,

  1. 1.Να υποβάλουν Τεχνικά Δελτία Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων.

 Η είσοδος της επιχείρησης στην αρχική οθόνη επιτυγχάνεται με τη μετάβαση στον ιστότοπο http://entry.eiead.gr/b, αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία εισαγωγής που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική υποβολή της αίτησης (δηλαδή το AΦΜ της επιχείρησης και το password).

Όσες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν αλλάξει το ΑΦΜ της Σύμβασης, σε σχέση με την αρχική αίτηση υποβολής, θα χρησιμοποιήσουν ως ΑΦΜ ΕΙΣΟΔΟΥ το νέο ΑΦΜ.

Σε περίπτωση που έχει ξεχαστεί ο κωδικός, ενεργοποιείται η επιλογή «ξέχασα τον κωδικό μου» που υπάρχει στην οθόνη εισόδου. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011.

Η προθεσμία για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων είναι η  25.10.2013. Παρακαλούμε πριν την υποβολή των τεχνικών δελτίων να συμβουλευτείτε τις αναρτημένες στο σύστημα http://entry.eiead.gr/b οδηγίες.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία  (1) της υποβολής των Τεχνικών Δελτίων, μπορεί να υποβληθεί η έναρξη υλοποίησης της κατάρτισης-συμβουλευτικής με την συμπλήρωση των αντίστοιχων καρτελών στο Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με αναρτημένες στο σύστημα http://entry.eiead.gr/ba οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Αρμόδια άτομα επικοινωνίας για πιθανές επεξηγήσεις, ανά Κλαδικό Σχέδιο Επιχειρήσεων, είναι τα εξής:

1) Για τις επιχειρήσεις των κλαδικών σχεδίων Α6-1, Α6-2: κα Μαριαλένα Αρφάνη τηλ:210-2120749, e- mail: m.arfani@eiead.gr

2) Για τις επιχειρήσεις των κλαδικών σχεδίων Α6-3 , Α6-4 , Α6-5 , Α6-9,  Α6-11 , Α6-12, Α6-13: κα Ρουσιώτη Δήμητρα, τηλ:2421068112,e- mail: d.roussioti@eiead.gr

3) Για τις επιχειρήσεις των κλαδικών σχεδίων Α6-6, Α6-7 , Α6-8, Α6-10 : κος Μπαρσάκης Δημήτρης, τηλ: 2752029781, e- mail:d.barsakis@eiead.gr