ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’

19.05.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   –    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’
Παρακαλούμε για την συμπλήρωση του νέου υποδείγματος περιοδικής έκθεσης, για την υποβολή αιτημάτων διοικητικής επαλήθευσης, μετά από τροποποίηση ΤΔΠ.
Διαφορετικά, θα συμπληρώνεται το αναρτηθέν έντυπο της περιοδικής έκθεσης στις 12.04.2013.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΔΠ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΔΟΣΕΙΣ  ΤΟΥ Γ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ  (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ).