ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

20.09.2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :
«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»