ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ. ΣΕΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (9) – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Ι: (Α) ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Β) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ & ΟΠΕΚΑ

12/11/2021

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Ι: (Α) ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, (Β) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΠΕΚΑ 

ΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (9).

ΣΥΝΤΑΞΗ: Ολυμπία Καμινιώτη (PhD), Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ & Κωνσταντίνα Μπασκόζου, Στέλεχος Διεύθυνσης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑo.kaminioti@eiead.gr

ISBN: 978-960-6725-18-0
Αθήνα, Οκτώβριος 2021