ΕΙΕΑΔ: ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AQUAVET, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

2/03/2015

Το ΕΙΕΑΔ συμμετέχει στο διακρατικό σχέδιο Aquavet που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και έχει διάρκεια τρία χρόνια έως τον 08/2017.

Στόχος του: η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζόμενων στον κλάδο ύδρευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από την ανάπτυξη ενός καινοτόμου, πιστοποιημένου προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού ειδικά για τις τεχνολογίες ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού.
Εταιρικό σχήμα: Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία φορέων από την Ελλάδα, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, στο οποίο συμμετέχουν οι:

PROMEA – Εταιρεία Προαγωγής Μεθοδολογιών Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελλάδα, http://www.promea.gr

CONAIF – Confederation Nacional De Asociaciones De Instaladores Y Fluidos, Ισπανία,
http://www.conaif.es

NSAET – National Skills Academy for Environmental Technologies, Αγγλία, http://www.nsaet.org.uk

WWA – Stichting Wateropleidingen, Ολλανδία, http://www. wateropleidingen.nl

ΕΙΕΑΔ- Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού, http://www.eiead.gr

Περισσότερα για το πρόγραμμα, τις δράσεις του και τα προϊόντα του στην
ιστοσελίδα: www.aquavet.eu

AQUAVET PROJECT