ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ “Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ”: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (Ω1 & Ω2) ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 25/08/2017

Αποτελέσματα στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Ω1 και Ω2 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (με αρ. πρωτ. 4006/4.8.2017 και 4007/4.8.2017)