ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΕΑΔ

20.01.2014

 Το ΕΙΕΑΔ, βάσει του Σχεδίου Νόμου

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», που κατατέθηκε προς διαβούλευση την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014, είναι υπό κατάργηση.

 Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση για την κατάργηση του ΕΙΕΑΔ ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος (το άρθρο 8 αναφέρεται στην κατάργηση του ΕΙΕΑΔ).

 http://www.opengov.gr/minreform/?p=1320

Η διαβούλευση λήγει την Τρίτη 21-1-14 στις 14:00.