ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2/04/2015

Μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ 19/3/15 τ. Α / αρ. φύλλου 29, για την μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρακαλούμε να προσαρμόσετε εκ νέου τα λογότυπα του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο.