ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣAΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ «ATTICA RETAIL»: Ανακοίνωση για συμμετοχή στην Ενέργεια Β’ για το έργο με κωδ.«EGF/2017/003 GR/Attica retail»

Αθήνα, 07/03/2019

Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης ένταξης των ωφελούμενων του Έργου με «Κωδ: EGF/2017/003 GR/Attica retail» στην Ενέργεια Β «Κατάρτιση»