ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Διευκρινίσεις για τη διαχείριση υποέργων της Πρόσκλησης Α΄.

28/3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Διευκρινίσεις για τη διαχείριση υποέργων της Πρόσκλησης Α΄.

Πληροφορίες: Τιτοπούλου Γ.: 2102120743 &  Ξυξή Ελενη:    2102120728