ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΕΙΕΑΔ

18/5/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 17/5/2021, ο Βουλευτής της ΝΔ στο Βόρειο Τομέα Αθηνών και πρ. Υπουργός κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, επισκέφθηκε τα γραφεία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), όπου και πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του ΕΙΕΑΔ κ. Αριστοτέλη Βαβουγυιό.

Ο κ. Κουμουτσάκος ενημερώθηκε αρχικά για την αποστολή και το ρόλο του ΕΙΕΑΔ, ενώ η συνάντηση εργασίας επικεντρώθηκε στο έργο του «Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» καθώς και στην Ετήσια Εκθεση 2020, για το περιεχόμενο των οποίων υπήρξε αναλυτική και διαδραστική παρουσίαση από τον Πρόεδρο και τα αρμόδια στελέχη του φορέα μας.

Ως γνωστόν,  ο Μηχανισμός Διάγνωσης παρακολουθεί και καταγράφει τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας, αναλύει τις σύγχρονες τάσεις της με έμφαση στο δυναμισμό των επαγγελμάτων και των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τα δεδομένα της Έκθεσης προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το μητρώο εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ και το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων ESCO. Το ΕΙΕΑΔ έχει την επιστημονική ευθύνη της παραγωγής αποτελεσμάτων, συντονίζει το δίκτυο και διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα

Κατά την παρουσίαση ο κ. Κουμουτσάκος ενημερώθηκε εξειδικευμένα για τις εξελίξεις στην απασχόληση και στην ανεργία, στη ζήτηση θέσεων εργασίας ανά επάγγελμα, κλάδο και επίπεδο δεξιοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με ιδιαίτερη αναφορά στο Βόρειο Τομέα Αθηνών και του χορηγήθηκαν αναλυτικά στοιχεία.

Τέλος, ο κ. Κουμουτσάκος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το περιεχόμενο και την ποιότητα του Μηχανισμού Διάγνωσης, ως χρήσιμου και αποτελεσματικού εργαλείου σχεδιασμού και άσκησης πολιτικών με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας.

EIEAD_ANAKOINOSI_DT_18.5.21_