ΣΤΕΓAΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 04/09/2018

Εφεξής, τα έγγραφα των Δικαιούχων / Διαχειριστών Φορέων για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» πρέπει να φέρουν και τα δύο συνημμένα λογότυπα.