ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: Πρότυπο Διμηνιαίου Δελτίου Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου

Αθήνα, 29/11/2018

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, το συνημμένο πρότυπο Διμηνιαίου Δελτίου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου θα πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, στο email : skampouridis@yeka.gr.

Επισυνάπτονται και Οδηγίες Συμπλήρωσης του παραπάνω Δελτίου.

Σε ότι αφορά την καταβολή της δεύτερης δόσης, θα ακολουθήσει σύντομα ανάρτηση προτύπων συμπλήρωσης για την πιστοποίηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (σελίδες 17 & 18 της Πρόσκλησης).