ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

18/03/2015

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των Τεχνικών Σεμιναρίων

Θέμα: Έκθεση Κοινωνικής έρευνας

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2015 στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας (Σολωμού 60 – Αθήνα), στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) και  στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής  του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), συμφωνήθηκε ότι οι Τελικοί Δικαιούχοι θα προσκομίσουν το προβλεπόμενο έντυπο «Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας» το οποίο θα έχει τον χαρακτήρα Έκθεσης Τεκμηρίωσης Ένταξης στο Πρόγραμμα. Στην έκθεση αυτή θα έχει πρόσβαση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ διαβαθμισμένη Κοινωνική Λειτουργός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης – μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Θέμα: Μίσθωση Ακινήτων

Σχετικά με το ζήτημα της μίσθωσης ακινήτου διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ν. 2235 ΦΕΚ τ. Α 145/1.9.1994 παρ. 5, ο μισθωτής δεν έχει υποχρέωση τριετούς παραμονής, εφόσον με το μισθωτήριο συμβόλαιο ο ιδιοκτήτης έχει συναινέσει ρητά σε μικρότερης διάρκειας μίσθωση.

Θέμα: Έντυπο Ε9

Για την βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης των ωφελουμένων, προσκομίζεται το σχετικό έντυπο (βλ. υπόδειγμα) το οποίο εκτυπώνεται από το taxis net μετά την απόκτηση κλειδάριθμου από την εφορία.