ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 07/01/2020

Συμπληρωματική πρόσκληση και αίτηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους. Η σχετική προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 31-01-2020.