ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπόδειγμα εντύπου με τα λογότυπα του Προγράμματος

Αθήνα, 14/09/2018

Υπόδειγμα εντύπου με τα λογότυπα του Προγράμματος

Σε συνέχεια της από 04 /09/2018 Ανακοίνωσης της Διαχειριστικής Αρχής, καλούνται οι Φορείς υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση & Εργασία για τους Αστέγους», να χρησιμοποιούν το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου με τα λογότυπα.