ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ: Πρόσθετο δικαιολογητικό ωφελουμένων

Αθήνα, 20/07/2018

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι/Διαχειριστές Φορείς του Προγράμματος «Στέγαση & Εργασία για τους Αστέγους» να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν μαζί με τα Δικαιολογητικά που προβλέπονται στο κεφάλαιο II της Πρόσκλησης «Ομάδα στόχος – Απαιτούμενα δικαιολογητικά», το συνημμένο excel με τα στοιχεία για τα προφίλ των ωφελουμένων του σχεδίου τους.

Ο αριθμός που θα συμπληρώνεται στη στήλη  «Α/Α ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ» του excel, θα αντιστοιχεί στον ίδιο αύξοντα αριθμό που θα σημειώνεται σε κάθε φάκελο νοικοκυριού.

Το ανωτέρω excel θα σταλεί και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις skampouridis@yeka.gr & dkf@yeka.gr, ενώ σχετικές πληροφορίες θα δίνονται στα παρακάτω τηλέφωνα: 210 5281152, 210 5281150 & 210 5281173.