ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά ωφελουμένων

Αθήνα, 12/07/2018

Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά ωφελουμένων

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι Φορείς του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους” να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο κεφάλαιο II της Πρόσκλησης «Ομάδα στόχος – Απαιτούμενα δικαιολογητικά», καθώς και να ενημερώσουν με ηλεκτρονικό τους έγγραφο την Αρχή Διαχείρισης (στο n.giannopoulou@eiead.gr) για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα προσκόμισης τους.

Η άμεση  ενημέρωση των Δικαιούχων προς την Αρχή Διαχείρισης θα συμβάλει στην τήρηση χρονοδιαγράμματος για το Πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Υπουργείο και τη Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας.