ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά ωφελουμένων

 

Αθήνα, 12/07/2018

Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά ωφελουμένων

Μετά την αποστολή των Προγραμματικών Συμβάσεων για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους, παρακαλούμε να ξεκινήσετε άμεσα τη διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο κεφάλαιο II της Πρόσκλησης «Ομάδα στόχος – Απαιτούμενα δικαιολογητικά», καθώς και να ενημερώσετε με ηλεκτρονικό σας έγγραφο την Αρχή Διαχείρισης (n.giannopoulou@eiead.gr) για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα προσκόμισης τους.

Η άμεση  ενημέρωση σας προς την Αρχή Διαχείρισης θα συμβάλει στην τήρηση χρονοδιαγράμματος για το Πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Υπουργείο και τη Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας.