ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αθήνα, 01/02/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

Παρακαλούνται οι Φορείς να ενημερώσουν τους ωφελούμενους του Σχεδίου τους, ότι από σήμερα 01/02/2017 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 128, ΤΕΥΧΟΣ Β’ 2017, Άρθρο 12).