ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 20/12/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 71, του Ν.4445 (Α’ 236), το Πρόγραμμα  ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ,  παρατείνεται έως τις 31.12.2017.

Η χρηματοδότηση του ανωτέρω Προγράμματος γίνεται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά σε υπηρεσίες που υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 17 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2017 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής τους.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης της παράτασης του ανωτέρω Προγράμματος και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.