ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 24/06/2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Παρακαλούνται οι φορείς του Προγράμματος να ενημερωθούν και στη συνέχεια να συμπληρώσουν το συνημμένο υπόδειγμα, με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 7η Ιουλίου 2016.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις οι φορείς  μπορούν να επικοινωνούν με τις κυρίες Ελένη Σεφερλή και Καλλιόπη Παραδεισανού στο τηλ. 210 2120 768