ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 14/06/2016

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Στέγαση και Επανένταξη»

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Δ23/οικ.26687/2110 από 10.06.2016 Απόφαση της  Αναπληρώτριας  Υπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επεκτείνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Προγράμματος πέραν των 12 μηνών για όλους τους ωφελούμενους έως  31/12/2016. Λεπτομερείς οδηγίες για επιπλέον αιτήματα χρηματοδότησης θα αναρτηθούν σύντομα.