ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Β’ & Γ’

10.7.2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Β ΚΑΙ Γ

Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που έχει προκύψει από την κήρυξη τραπεζικής αργίας, αναστέλλεται, μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης, η προθεσμία λήξης οικονομικού αντικειμένου και υποβολής φακέλων αποπληρωμής των Προσκλήσεων Β και Γ, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί σύμφωνα με την από 12.6.2015 ανακοίνωση του Φορέα μας.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία παραλαβής από τον Φορέα μας δεν επηρεάζεται από τα παραπάνω, εφόσον οι Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν φακέλους αποπληρωμής.